Welkom

Stichting Feminenza is een algemeen nut beogende organisatie. Ze maakt deel uit van een internationaal netwerk, een samenwerkingsverband tussen 19 landen. Sinds de oprichting in 2001 bieden we een scala aan workshops, retraites en counseling. We dragen tevens bij aan Feminenza’s internationale projecten, ook in het buitenland. Stichting Feminenza heeft in 2011 de ‘Special Consultative Status with the Economic and Social Council‘(ECOSOC) van de Verenigde Naties verworven.

Onze missie

 • Het bevorderen en ondersteunen van langdurige, innerlijke ontwikkeling voor vrouwen, hun begrip over zichzelf en hun rol in leiderschap en in de maatschappij, ongeacht hun achtergrond, overtuiging of huidskleur.
 • Het bevorderen van respect en begrip tussen de beide genders.

Ons werk houdt in:

 • Bevorderen van educatie die het algemeen nut dient, met name door middel van onderzoek en het verstrekken van leermiddelen en begeleiding op het gebied van:
  • transformatief leiderschap
  • voorkomen van gewapende conflicten en onderdrukking op grond van etniciteit en sekse
  • begrijpen en hanteren van angst, en vergeving
  • respect tussen de genders.
 • Wereldwijd bevorderen van rechten van de mens (zoals geformuleerd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten en verklaringen van de Verenigde Naties) door:
  • de nood van slachtoffers van schending van mensenrechten te verlichten
  • respect voor rechten van de mens te bevorderen bij individuen en in organisaties
  • in de samenleving steun voor rechten van de mens te bevorderen.
 • Verlichten van mentaal, fysiek en emotioneel leed door:
  • begeleiding en steun te bieden aan mensen bij ziekte of trauma als gevolg van een conflict of verlies, en begeleiding en steun te bieden aan mensen bij naderend levenseinde.

Stichting Feminenza

Al het werk en de activiteiten van Stichting Feminenza worden pro deo uitgevoerd door vrijwilligers. Donaties van een vaste groep van vrijwilligers verschaffen een regelmatige bron van inkomsten, waarmee we onze activiteiten, projecten en programma’s kunnen bekostigen. Stichting Feminenza heeft sinds 2001 een ANBI status. Donaties zijn hierdoor aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Het bestuur van Stichting Feminenza wordt gevormd door: Mw. Lieneke van der Linde (Voorzitter), Mw. Vera de Wit (Secretaris) and Dhr. Matthijs Vogel (Penningmeester).

Ons beleidsplan
In dit beleidsplan kunt u lezen hoe we onze visie en doelen in de periode van 2014-2017 willen realiseren. Het geeft een raamwerk voor toekomstige ontwikkeling en hoe onze bronnen het beste ingezet kunnen worden.

Lees meer: Beleidsplan 2014-2017

Ons jaarlijkse activiteiten verslag en financiële verantwoording
In dit verslag kunt u lezen over onze activiteiten in Nederland en in het buitenland. We vinden het belangrijk op verantwoorde wijze met de ontvangen donaties om te gaan. U kunt hier meer over lezen in de jaarrekeningen.

The board members of Feminenza Netherlands


Lieneke van der Linde
Board Chair

Vera de Wit
Board Secretary
Stichting Feminenza
Koperwieklaan 63
2251 NS Voorschoten
info@feminenza.nl
+31 6 3359 0371

Kamer van Koophandel nummer: 28090267
Fiscaal Nummer: 8102.73.081