Mary Noble, MA Archeologie/Sociale antropologie (Londen); MA Vredes- en Verzoeningsstudies (Coventry)
Medeoprichtster en Algemeen Directeur van Feminenza Internationaal

Mary Noble is afgestudeerd in sociale antropologie en archeologie, conflicttransformatie en vredesstudies. Ze heeft ruime ervaring als directeur Academische Opleidingen. Mary heeft zich tientallen jaren ingezet om de ontwikkeling en spiritualiteit van vrouwen te bevorderen en aan een groeiende samenwerking tussen de genders te bouwen. Ook vergeving, verzoening en vredesopbouw, met name gericht op de lange termijn ontwikkeling van vrouwen als vredestichters, vormen al jaren een belangrijk aandachtsgebied.

Mary wijdt haar tijd aan het geven van voordrachten, seminars en workshops voor mannen en vrouwen en reist namens Feminenza over de hele wereld. Tegelijkertijd werkt ze ook aan de ontwikkeling van een programma over transformatief leiderschap, en leidt ze de internationale opleidingen voor deskundigheidstraining in ‘Begrijpen en Omgaan met Angst’ en in ‘Vergeving’. Ze heeft een sterk geloof dat we ons in een kritieke tijd van grote veranderingen bevinden en dat de bevrijding van de vrouwelijke ziel op dit punt in de geschiedenis essentieel is voor de toekomst van al het leven op aarde. Haar onwrikbare voornemen nieuwe relaties tussen mannen en vrouwen tot stand te brengen om dit volgende stadium in onze evolutie te bewerkstelligen, komt onder andere tot uiting in haar XX/XY- seminars en lezingen.

In januari 2006 werd ze uitgenodigd om een vierdaagse internationale conferentie voor te zitten, getiteld Menselijkheid en Gender.  Deze vond plaats in het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in Nairobi en werd door Feminenza en Unesco PEER georganiseerd. Onder de 250 mannen en vrouwen die deelnamen, bevonden zich afgevaardigden uit de zakenwereld, NGO’s en VN-medewerkers, allen uit het Grote Meren Gebied in Centraal Afrika; de discussie richtte zich op enkele van de meest fundamentele kwesties op het terrein van gelijkwaardigheid in de relatie tussen man en vrouw. Er kwamen thema’s aan de orde als gedwongen huwelijk op jonge leeftijd, vrouwelijke genitale verminking (VGV); werken aan positieve mannelijkheid, bestrijden van HIV/aids en gender gerelateerd geweld door respect en een groeiend bewustzijn voor beide genders, voor de verschillende levensfases en door vergeving en verzoening tussen de genders.

Transformatief Leiderschap voor Vrouwen: In 2007 begon Mary met de ontwikkeling van een programma Transformatief Leiderschap voor Vrouwen. Het werd in 2008 voor het eerst uitgevoerd in Mombasa met 60 vrouwelijke leiders en vormde vervolgens de basis van een door UN Women gefinancierd programma waarin vrouwen worden getraind leiding te geven aan activiteiten die conflicten doen verminderen in de Rift vallei.

Vergeving en Verzoening: In juli van datzelfde jaar hield Mary een tweedaags seminar in Nairobi voor ruim honderd gedelegeerden met als thema Het Vinden van Vergeving, Verzoening en Vrede. Dit seminar werd georganiseerd door Feminenza en UNILAC, een universiteit voor vluchtelingstudenten uit Rwanda, Burundi en de Democratische Republiek Congo. Vervolgens heeft ze workshops en seminars geleid in Nieuw Zeeland, Griekenland, Israël, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In 2010-2011 voltooide ze een pilot om vrouwen uit lokale gemeenschappen in Kenia te trainen als counselors op het gebied van Vergeving en Verzoening. Haar focus ligt nu vooral op het trainen van toekomstige deskundigen in dit werk.

Trauma Heling: In 2015 verzorgde Mary in samenwerking met Global Communities een vijfdaagse trauma heling workshop voor 60 maatschappelijke leiders uit de sloppenwijken van Nairobi. In 2016 werd dezelfde workshop gegeven aan 30 adolescente meisjes en jonge vrouwen die ernstig gender gerelateerd geweld hadden ervaren. In juni 2017 leidde Mary een trauma heling workshop voor 25 Oudsten uit diverse gemeenschappen van Nakuru County.


Edith Borst
Secretaresse


Penny Aposkiti
Penningmeester


Monique Weber
Trustee