Feminenza, in 2000 opgericht, is een internationale non-profit organisatie. Wij zijn uit alle lagen van de maatschappij afkomstig. Wij zetten ons in alle vrouwen, waar ook ter wereld, kansen te bieden die het mogelijk maken productief te zijn en zich te ontwikkelen. Ongeveer 500 vrouwen en mannen nemen deel aan dit initiatief, momenteel zijn onze  projecten gericht op Kenia, Rwanda, Burundi, en de Democratische Republiek Congo, maar ook op het Midden Oosten, Europa en Noord-Amerika.

De expertise van Feminenza wordt hoofdzakelijk pro Deo aan ontwikkelingslanden aangeboden. Het aantal landen dat er van profiteert, groeit jaarlijks, evenals het aantal vrouwen dat tijd en deskundigheid ter wille van andere vrouwen in de wereld ter beschikking stelt.

In de afgelopen vier jaar is de vraag naar de expertise van Feminenza fors gegroeid en als gevolg daarvan zijn er belangrijke wijzigingen in de organisatievorm doorgevoerd. Verschillende afdelingen van Feminenza zijn nu actief om de status van charitatieve instelling te verwerven. In Nederland heeft Stichting Feminenza inmiddels de ANBI-status.

Cursusinhoud en kwaliteitsniveau van de trainingen, toezicht op zowel bedrijfsvoering als financiën vallen onder Feminenza Internationaal. Met het doel een voortdurende verbetering van het operationele niveau te garanderen, heeft elke afdeling een licentieovereenkomst met Feminenza Internationaal afgesloten. Daarin is vastgelegd dat alle afdelingen zich houden aan de normen over cursusinhoud, kwaliteit van educatieve activiteiten en de bedrijfsvoering.

Indien een afdeling financiële hulp nodig heeft voor de uitvoering van haar programma’s, kunnen de activiteiten worden gesubsidieerd door alle afdelingen van Feminenza samen.