לתת הזדמנות לנערה

 

נסיבות חייהן של נשים ובנות צעירות רבות בעולם גורמות להן להיות משוללות תנאי חיים בטוחים, טיפול רפואי, לימוד, חופש בחירה ואפילו צרכים בסיסיים כמו ביגוד ומזון. מאז שהחל פרויקט זה, הוא פועל לאיסוף תרומות, בכדי לאפשר סיוע במקום בו יש בזה צורך ברור.

כ-2 מיליון בנות בעולם חוות הטלת מום וגינלי, על רבות אחרות ניכפים נישואים מוקדמים, וכ-10 מיליון נאלצות לחפש מקום מקלט מפני אלימות על רקע מגדרי ואלימות מזוינת.

בכל תרומה, קטנה כגדולה, ניתן לילדה הזדמנות ללמוד, ולמצות את הפוטנציאל שלה.

בקרו באתר  http://giveagirlachance.org/